Výsledky vyhledávání

 1. alkoholici
  osoby závislé na alkoholu
  závislí na alkoholu
  alkoholismus
  alkoholičky
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  alcoholics
  Alkoholičari
  alkoholikai
  alkoholici
  Alkoholiki
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 2. alkoholické nápoje
  nápoje alkoholické
  intoxikace alkoholem
  konzumace alkoholu
  pašeráci alkoholu
  výroba alkoholických nápojů
  alkoholické míšené nápoje
  kumys
  likéry
  medovina
  pivo
  pálenky
  víno
  nápoje
  alcoholic beverages
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 3. alkoholismus
  závislost na alkoholu
  opilství
  alkoholici
  alkoholičky
  boj proti alkoholismu
  konzumace alkoholu
  protialkoholní terapie
  patologické závislosti
  sociální deviace
  alcoholism
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (35) - Naučná literatura
  (2) - Beletrie
  (1) - Elektronické zdroje
  (6) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
 4. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  léková závislost
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor předmětových hesel
  (12) - Soubor předmětových hesel
  (112) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (27) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika