Výsledky vyhledávání

 1. finance podniku
  podnikové finance
  finance podnikové
  finanční analýza
  finanční management
  podnikové investice
  úpadek podniku
  cash flow
  faktoring
  financování podniku
  fond kulturních a sociálních potřeb
  forfaiting
  initial public offering
  kapitálová struktura
  podnikové rozpočty
  pracovní kapitál
  finance
  podniková ekonomika
  podniky
  business finance
  Soubor předmětových hesel
  (11) - Soubor předmětových hesel
  (86) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (46) - ČLÁNKY
 2. insolvenční řízení
  řízení insolvenční
  konkurzní a vyrovnací řízení
  oceňování pohledávek
  platební neschopnost
  úpadek podniku
  úpadkové trestné činy
  insolvenční správci
  oddlužení
  občanské soudní řízení
  insolvency proceedings
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ČLÁNKY
 3. konkurz a vyrovnání
  konkurs a vyrovnání
  konkurzní a vyrovnací řízení
  likvidace podniků
  platební neschopnost
  státní bankrot
  zrušení a zánik společností
  úpadek podniku
  předběžní správci
  správci konkurzní podstaty
  bankruptcy and composition
  bankrotas
  Bankrot
  konkurz
  Stečaj
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (1) - ČLÁNKY
 4. platební neschopnost
  neschopnost platební
  insolvence
  insolventnost
  platební nezpůsobilost
  nezpůsobilost platební
  insolvenční řízení
  konkurz a vyrovnání
  kreditní riziko
  oddlužení
  úpadek podniku
  insolvency
  bankrotas
  Insolventnost
  platobná neschopnosť
  Insolventnost, plačilna nesposobnost
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (6) - ČLÁNKY