Výsledky vyhledávání

 1. náhradní výchovná péče
  péče výchovná náhradní
  dětské domovy
  kojenecké ústavy
  náhradní rodinná péče
  výchovné ústavy pro mládež
  ústavní výchova
  sociální péče
  substitute care
  Soubor předmětových hesel
  (5) - Soubor předmětových hesel
  (6) - Naučná literatura
  (2) - ČLÁNKY
 2. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor předmětových hesel
  (23) - Soubor předmětových hesel
  (148) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (3) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (11) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (129) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. ústavní sociální péče
  péče sociální ústavní
  ústavy sociální péče
  sociální péče
  institutional care
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 4. zařízení sociální péče
  osoby se zdravotním postižením
  senioři
  sociální péče
  azylové domy
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  hospice
  kluby důchodců
  sirotčince
  stacionáře
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ústavy sociální péče
  špitály
  residential care facilities
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
  (4) - ČLÁNKY
 5. zdravotně-sociální péče
  péče zdravotně-sociální
  sociální hospitalizace
  sociální péče
  zdravotní péče
  domácí péče
  hospicová péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  péče o seniory
  péče o válečné veterány
  smyslová aktivizace
  medical social care
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (10) - ČLÁNKY