Výsledky vyhledávání

 1. Sociálne orientované trhové hospodárstvo a sociálne podnikanie = Socially oriented market economy and social entrepreneurship / Vlasta Kovalančíková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 57-64 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 2. Výběr metody pro modelování podnikových procesů použitím vícekriteriální optimalizace = Choosing the method for business process modelling using multicriteria optimization / Marcela Kovaľová, Lukáš Turčok .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 65-70 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 3. Analýza délky splatnosti hypoték = The analysis of the maturity of the mortgages / Jaroslav Kovárník .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 71-78 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 4. Komercjalizacja projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności w polskich jednostkach naukowych = Commercialization of projects in the field of security and defense in the Polish scientific units / Iwona Kowalska, Patryk Koć .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 79-85 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 5. Moderní produkty korporátního bankovnictví = Modern products corporate banking / Jan Krajíček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 86-91 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 6. Politické a ekonomické súvislosti rozvoja dopravnej obslužnosti VÚC v SR = Political and economic context of the transport service development of VÚC in Slovakia / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 92-98 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 7. Porovnání českého HDP s Gabischovým modelem = Comparison of the Czech GDP with Gabisch model / Radko Kříž .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 99-105 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 8. IFRS a jejich místo v současné praxi MSP v České republice = IFRS and its role in the practise of SME in the Czech Republic / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 106-115 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 9. Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách = Cleaner production potential in hospitality industry / Viktor Kulhavý .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 116-122 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 10. Hodnocení dodavatelů elektřiny pomocí matematických metod = Energy suppliers evaluation via mathematical methods / Martina Kuncová, Veronika Rejmanová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 123-129 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek