Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku / Babiaková Simoneta .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 18-20 .
  článek

  článek

 2. Čtenářská gramotnost a klíčové kompetence v kontexu současných proměn ve vzdělávání / Jana Doležalová .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 111-114 .
  článek

  článek

 3. Dětská reflexe své rodiny a rodinných vztahů / Kotková Věra .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 151-160 .
  článek

  článek

 4. Dramatická výchova a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU / Marie Pavlovská .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 165-172 .
  článek

  článek

 5. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy / Horká Hana .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 128-138 .
  článek

  článek

 6. Jazyková příprava učitelů 1. stupně vzhledem k rámcovému vzdělávacímu porogramu / Víška Václav .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 209-212 .
  článek

  článek

 7. K možnostem využití rituálů na prvním stupni základní školy / Skutil Martin .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 183-188 .
  článek

  článek

 8. K vybraným aspektům pedagogické praxe v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání na UHK s ohledem na RVP pro ZV / Bartošová Iva .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 82-92 .
  článek

  článek

 9. Model štátnej skúšky v štúdiu učiteľstva 1. stupňa ZŠ / Wágnerová Oľga .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 213-220 .
  článek

  článek

 10. Několik poznámek k možnostem připravovat prostřednictvím pedagogických disciplin studenty učitelství pro primární vzdělávání na práci podle ŠVP pro ZV / Prokešová Ludmila .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 53-58 .
  článek

  článek