Výsledky vyhledávání

 1. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010 / Pavlína Šťastnová . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2011 . 77 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 2. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2012 / Pavlína Šťastnová, Jiří Tillner . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2013 . 64 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 3. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách / Petra Drahoňovská, Ivana Eliášková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011 . 52 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR / Petra Drahoňovská, Ivana Eliášková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2012 . 38 s . http://www.nuov.cz/vip2/analyza-prace-a-potreb-poradcu-v-oblasti-karieroveho-1 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 5. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010 / Gabriela Doležalová, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011 . 68 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 6. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006 / Gabriela Doležalová, Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2007 . 80 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 7. Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání - 2003 : vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2002 / Robert Sukup, Jiří Vojtěch . Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2003 . 82 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 8. Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru : analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol / Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2012 . 40 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 9. Kvalifikační potřeby trhu práce : analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR / Martin Lepič, Jan Koucký . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012 . 78 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha

 10. Názory pracovníků úřadů práce na problematiku mladých uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním / Jeny Festová  Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2005 . 19 stran . ISBN (Brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
  kniha

  kniha