Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání / Eva Svobodová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 113-116 .
  článek

  článek

 2. Astronomické modely – budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles / Jan Veselý .
  In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [335 stran]. ISBN 978-80-7435-372-7. S. 280-284 . http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_18_(Hradec_Kralove_2013).pdf .
  článek

  článek

 3. Autoevaluace v kontextu českých základních škol / Jana Vašťatková .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 112-115 .
  článek

  článek

 4. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání / Luboš Holý, Jiří Šibor .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 299-301 .
  článek

  článek

 5. CD-ROM "Podstata a objasnění funkce palivového článku" v integrované výuce přírodovědným předmětům / Pavel Opatrný, Martin Bílek .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 339-344 .
  článek

  článek

 6. Celoživotní učení a školská soustava / Iva Jedličková .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 7-10 .
  článek

  článek

 7. Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2003/2004 / Tomáš Földes-Mária Slovíková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 224-232 .
  článek

  článek

 8. The contact between Intel ISEF and International Young Physicist' Tournament / Zdeněk Kluiber .
  In: 20 years of the Young Physicists' Tournament [128 s., [72] s. obr. příl.] 20 let turnaje mladých fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2007. s. 49-55 .
  článek

  článek

 9. Edukační proces v podmienkach sociálne - znevýchodňovaného prostedia, zameraný na rómské etnikum / Katarína Vanková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 408-418 : 1 graf, 1 tab. .
  článek

  článek

 10. Edukační strategie raného a předškolního věku z pohledu vysokoškolské přípravy / Lea Květoňová-Švecová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 89-93 : 2 tab. .
  článek

  článek