Výsledky vyhledávání

 1. Virtuálne svety a vzdelávanie v 21. storočí = Virtual worlds and education in 21st century / Helena Kajanová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 370-376 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek


 2. Čiastkové výsledky výskumu využívania interaktívnej tabule v podmienkach vybraných odborných škôl = Partial results of research on interactive whiteboard and its application / Ján Bajtoš, Mária Kašaiová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 13-17 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 3. Teoretická príprava budúcich učiteľov na prácu so systémami interaktívnych tabúľ prostredníctvom LMS Moodle = Theoretical preparation of teachers for work with interactive whiteboards system by using LMS Moodle / Peter Brečka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 36-38 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 4. Modernizace vzdělávacího procesu jako zajímavá podpora vzdělávání = Modernization of educational process as the important factor of the support for education / Daniel Kučerka, Roman Hrmo, Monika Kučerková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 59-63 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 5. Vizualizácia edukačného obsahu a multimédiá = Visualization of educational content and multimedia / Peter Polakovič .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 101-104 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 6. Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese = Interactive whiteboard as a effective tool in the educational process / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 105-108 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek


 7. M-learning, využití mobilní technologie ve vzdělávání = M-learning, use of mobile technology in education / Vladimír Znamínko .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [106 s.]. ISBN 978-80-7435-311-6 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 101-106 .
  článek

  článek


 8. Usage of it tools, mainly e-learning methods, in university education, and existance [i.e. existence] of some information management at Czech schools / Gabriela Švejdová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 138-145 .
  článek

  článek


 9. Examinace studentů ze vzdáleného stanoviště / Josef Filípek, Michal Černý, Jiří Passinger a kol. .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 26-31 .
  článek

  článek


 10. ManiTutor : multimodální e-learningová platforma / Roman Hák, Jakub Doležal, Tomáš Zeman .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 32-37 .
  článek

  článek