Výsledky vyhledávání

 1. Zvyšovanie kľúčových kompetencií cvičných učiteľov MTF STU / Katarína Krpálková Krelová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 18 .
  článek

  článek

 2. E-learning pro seznámení s učebními styly / Matěj Seifert, Andrea Vedralová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 201-204 .
  článek

  článek

 3. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů / Ladislav Chmela .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 42-45 .
  článek

  článek

 4. Čiastkové výsledky výskumu úrovne psychodidaktických kompetencií učiteľov / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-21 : 4 grafy, 1 tab., il. .
  článek

  článek

 5. Didaktické aspekty využití moderních technologií v přípravě budoucích učitelů = Didactics aspects of use of modern technology in teacher training / Nataša Mazáčová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 36 .
  článek

  článek

 6. Dištančné vzdelávanie e-learningom - podpora kariérneho rastu a sebarozvoja učiteľov / Mária Burianová, Martin Magdin .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 107-111 .
  článek

  článek

 7. E-learningové učební opory pro ZŠ = E-learning learning supports for elementary school / Jiří Nikl .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 40 .
  článek

  článek

 8. Rozvíjanie komunikačných kompetencií učiteľov = Development of communication competence of teachers / Soňa Kompoltová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 27 .
  článek

  článek

 9. Environmentální přístup k přípravnému vzdělávání učitelů / Hana Horká .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 12-19 .
  článek

  článek

 10. Když se řeknou komunikáče-- / Tomáš Svatoš .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 48-55 : 1 tb. .
  článek

  článek