Výsledky vyhledávání

 1. Brigádní generál Petr Novák - velitel Obrany národa v severovýchodních Čechách / Jan Brunclík .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 175-185 : 1 obr. .
  článek

  článek

 2. Josef Hodek, účasník I. a II. Československého zahraničního odboje / Jaroslav Šůla .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 221-227 .
  článek

  článek

 3. MUDr. Karel Milostný : 1913-1943 / Jan Brunclík .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 13-19 .
  článek

  článek

 4. Obrana národa na Královéhradecku v letech 1939-1940 / Růžena Hlušičková, Jan Brunclík .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 81-99 : 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Osud neznámého známého Hynka Jirouše / Andrea Svatošová .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 201-220 .
  článek

  článek

 6. Příspěvek k odbojovému hnutí ve Východních Čechách 1939-1945 / Jiří Frajdl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [88 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. S. 57-85 .
  článek

  článek

 7. Zahraniční kulturní akce jako nástroj boje za svobodné Československo [elektronický zdroj] : Kulturní odboj českých umělců a intelektuálů v Paříži 1938-1940 / Anna Pravdová .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 85-102 : 7 obr. .
  článek

  článek