Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální problémy ve výchově ve volném čase / Mojmír Vážanský .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 371-376 .
  článek

  článek

 2. Cesty životního úspěchu vysokoškoláků / Helena Kolibová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 144-147 : 2 obr. .
  článek

  článek

 3. Grantové nabídky jako možnost podpory kariérového rozvoje studentů a učitelů / Lenka Hloušková .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 102-106 .
  článek

  článek

 4. Jak souvisí výsledky mezinárodních výzkumů funkční gramotnosti se "životním úspechem" mladých? / Jana Doležalová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 56-59 .
  článek

  článek

 5. The level of self-service activities development as far as kindergarten children are concerned = Poziom rozwoju czynności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym / Jakubowicz-Bryx Anna .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 88 .
  článek

  článek

 6. Občanství jako východisko pro sociální fungování / Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 271-278 : 8 tab. .
  článek

  článek

 7. Odcizení a sebeuskutečnění člověka na pozadí Ortegovy Vzpoury davů / Josef Kasal .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 62-77 .
  článek

  článek

 8. Volný čas - prostor k seberealizaci / Michal Kaplánek .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 42-48 .
  článek

  článek

 9. Výchova jako psychosomatické setkání se sebou sama / Pavla Andrysová .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 42-48 : 1 obr. .
  článek

  článek

 10. Začínající učitel a jeho vztah k profesi / Kateřina Juklová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 452-463 : 2 tab. .
  článek

  článek