Výsledky vyhledávání

 1. Instagram jako součást kurzů odborného anglického jazyka realizovaných s využitím LMS Moodle / Pavel Brebera .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 9-14 .
  článek

  článek

 2. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov / Mariana Cabanová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 31-43 .
  článek

  článek

 3. Metody zvyšování objektivity evaluace žáků / Zdeňka Krišová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 7-17 .
  článek

  článek

 4. Prevencia sociálno-patologických javov v profesijných činnostiach učiteľov / Lenka Rovňanová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 34-53 .
  článek

  článek

 5. Komparace přístupů k vnitřní evaluaci kvality výuky na vysokých školách = Comparison of approaches to internal evaluation of the quality of teaching at universities / Jana Marie Šafránková .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 64-72 .
  článek

  článek

 6. Inovativní přístup v hodnocení chyb a sebekorekci při čtení / Ivana Hořínková .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 47-54 .
  článek

  článek

 7. Rodiče nadaných dětí v situacích pedagogického rozhodování = The parents of gifted children in situations of educational decision making / Stanislav Střelec, Lenka Frimlová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 73-83 .
  článek

  článek

 8. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 15-24 .
  článek

  článek

 9. Využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci / Radana Metelková Svobodová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 36-46 .
  článek

  článek

 10. Lidová slovesnost v učebnicích ruského jazyka pro základní a střední školy = Oral literature in Russian language textbooks for primary and secondary schools / Lenka Rozboudová .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 392-396 .
  článek

  článek