Výsledky vyhledávání

 1. Aktívna politika trhu práce SR v kontexte absolventov vysokoškolského štúdia s akcentom na absolventskú prax / Katarína Vanková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 175-186 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 2. Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení / Kateřina Janků, Hana Novohradská .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 75-86 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 3. Inovace systému odborných praxí studentů sociální práce - zkušenosti a otazníky / Hana Pazlarová Zuzana Truhlářová, Jana Kořínková (eds.) .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 45-48 .
  článek

  článek

 4. Koncepce praxí na VŠ v České republice v oboru sociální práce / Zuzana Truhlářová, Jana Kořínková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 6-10 : 1 tb. .
  článek

  článek

 5. K realizaci odborné praxe u studentů oboru "Sociální patologie a prevence" / E. Ondřejová ... [et al.] .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 351-354 .
  článek

  článek

 6. Kurikulárne etapy implementácie kritického myslenia v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok = Curricular stages of critical thinking implementation in pregradual social workers training / Beáta Balogová, Denisa Šoltésová, Lenka Kvašňáková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 399-405 .
  článek

  článek

 7. Manuál k odbornej a preddiplomovej praxi ako prostriedok portfólia pri nástupe do zamestnania / Beáta Balogová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 54-57 .
  článek

  článek

 8. Miesto a význam exkurzií v systéme odborných praxí v kontexte vzdelávania sociálnych pracovníkov / Zoja Koscurová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 27-32 : 1 tb. .
  článek

  článek

 9. Možnosti rozvoja praktickej prípravy vysokoškolských študentov sociálnej práce v súčasných podmienkach v SR / Tatiana Matulayová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 41-44 .
  článek

  článek

 10. Odborná prax a sociálna práca = Internship and social work / Lýdia Lešková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 37-45 .
  článek

  článek