Výsledky vyhledávání

 1. Causal dependency in extreme returns / Krzysztof Echaust .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [373 stran]. ISBN 978-80-7435-549-3. S. 102-113 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_4.pdf .
  článek

  článek

 2. The possible formation of speculative bubbles after the last economic crisis and their impact on investors / Josef Novotný .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 55-62 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 3. Testovanie aktivity obchodníkov na trhu Forex prostredníctvom analýzy fundamentálnych informácií = Testing activity of Forex traders through the analysis of fundamental information / Viliam Vajda, Marek Gróf, Pavel Kisela .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 300-306 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek

 4. Hodnotenie kapitálovej mobility v krajinách V4 = Evaluation of capital mobility in V4 countries / Aneta Svrčeková, Marián Šestina .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 176-182 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 5. Schopnost vnějšího financování jako ekonomická moc? = Is international borrowings the economic power? / Václav Šebek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 220-226 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 6. Differences in tails of stock market returns / Krzysztof Echaust .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Ekonomic Days 2014 [461 s.]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7 (brož.). S. 125-133 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_4.pdf .
  článek

  článek

 7. Komponenty finančného trhu v trhovej ekonomike = Components of financial market in market economy / Marian Horváth .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 229-234 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 8. O problematike správania investorov na finančných trhoch = About problem area investors behaviour on financial markets / Eva Horvátová, Ctibor Pilch .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 242-251 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 9. Nové standardy pro modelování specifického rizika = New standards for specific risk modeling / David Zeman, Jan Máče .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 361-369 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 10. Proměny finančního sektoru v České republice a na Slovensku / Karel Mráček .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 103-119 .
  článek

  článek