Výsledky vyhledávání

 1. Aggression and violence in Polish prisons - symptoms and causes of the phenomenon / Dariusz Sarzała .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 347-358 .
  článek

  článek

 2. Agrese mezi mužem a ženou / Filip Peterka .
  In: Muž a žena v dnešním světě [167 s.]. ISBN 80-7041-674-2 Muž a žena v dnešním světě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 120-123 : 1 obr. .
  článek

  článek

 3. Agresivita a šikanovanie v školskom prostredí : príčiny a prevencia / Peter Jusko .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 134-141 : 5 tab. .
  článek

  článek

 4. Agresivita ve školním prostředí [elektronický zdroj] / Dana Štěrbová .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 5. Agresívne správanie žiakov základných škôl / Jana Makúchová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 150-157 .
  článek

  článek

 6. Agresivní chování žáka vůči spolužákovi jako reakce na nudu / Antonín Bůžek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 192-197 .
  článek

  článek

 7. Agresivní jednání v prostředí školy = Aggressive behavior in the school environment / Ivana Kratochvílová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 208-212 .
  článek

  článek

 8. Algolagnie a pornografie / Andrej Drbohlav .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 61-64 .
  článek

  článek

 9. The influence of social enviroment on aggressive behavior of children = Wpływ środowiska społecznego na zachowania agresywne dzieci / Karbowniczek Jolanta .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 89 .
  článek

  článek

 10. Konflikty a agresivita žiaka voči učiteľovi / Jana Kohútová, Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 117-127 .
  článek

  článek