Výsledky vyhledávání

 1. 3D parametrické grafické systémy a jejich vliv na inovaci studijních programů s technickým zaměřením / Cyrus, P., Slabý, A. .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 30-33 : 2 obr. .
  článek

  článek

 2. Bakalárske štúdium - bezpečnosť ochrana zdravia pri práci s orientáciou - "bezpečnostný technik" / Gabriel Bánesz, Danka Lukáčová, Michal Cina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-19 .
  článek

  článek

 3. Dynamika profesní přípravy předškolních pedagogů na ÚPPE PDF UHK / Hornáčková Vladimíra .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82 .
  článek

  článek

 4. Inovace studijních programů pregraduální přípravy učitelů v souvislosti se změnami paradigmatu výchovy a vzdělávání v současném vzdělávacím systému ČR / Ivona Procházková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 163-166 .
  článek

  článek

 5. Koherence studijního oboru sociální práce na UHK více než v pohledu časové osy / Josef Zita .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 17-20 : 1 obr. .
  článek

  článek

 6. Kształcenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Gdańskim / Henryk Myszka, Elżbieta Kowalik, Anna Florek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 251-255 .
  článek

  článek

 7. Nová architektura e-předmětů / Jaroslava Mikulecká .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 114-117 .
  článek

  článek

 8. Nový model profesijnej prípravy predškolských pedagógov v SR / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 31-37 .
  článek

  článek

 9. Perspektivy Katedry sociální práce a sociální politiky a její začlenění do studijních programů Pedagogické fakulty UHK / Miroslav Mitlöhner .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 5-7 .
  článek

  článek

 10. Pojetí sociální práce s poradenským zaměřením na FF OU / Karel Paulík .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 140-145 .
  článek

  článek