Výsledky vyhledávání

 1. Strategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesech přeměny současné společnosti : systémový přístup k rozvoji a využití intelektuálního kapitálu v procesu přeměny informační společnosti na znalostní / Sokolová Marcela, Franěk Marek, Mohelská Hana, Zubr Václav  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 166 stran . ISBN 978-80-7435-638-4 (brožováno) .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000

 2. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice / Eva Kislingerová a kol. . V Praze : C.H. Beck, 2014 . xxvii, 171 s . ISBN 978-80-7400-537-4 (brož.) .   [2, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0000
  Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

  kniha


 3. Potential of ICT for business in the Czech Republic / Petra Marešová . Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013 . 227 s . ISBN 978-80-7431-132-1 (brož.) .   [21, z toho volných 17, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01730
  Prezenčně1000

 4. Competitive intelligence, aneb, Jak získat konkurenční výhodu / Zdeněk Molnár  V Praze : Oeconomica, 2012 . 254 stran . ISBN 978-80-245-1908-1 (brožováno) : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 5. CRM v podnikových procesech / Dita Hommerová . Praha : Grada, 2012 . 134 s . ISBN 978-80-247-4388-2 (váz.) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110

 6. Logistics & supply chain management : creating value-adding networks / Martin Christopher . Harlow : Financial Times Prentice Hall, 2011 . xii, 276 s . ISBN 978-0-273-73112-2 (váz.) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Logistics & supply chain management

  kniha


 7. Globalizace, integrace a české národní zájmy / Jiří Malý ... [et al.] . Praha : Professional Publishing, 2011 . 247 s . ISBN 978-80-7431-061-4 (váz.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 8. Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace / Žaneta Rylková . Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011 . 138 s . ISBN 978-80-7248-701-1 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 9. Nová ekonomika : nové příležitosti? / Eva Kislingerová a kol.  V Praze : C.H. Beck, 2011 . xxi, 322 stran . ISBN 978-80-7400-403-2 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200

 10. Efektivní systém řízení strategie : nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [z angličtiny přeložila Irena Grusová] . Praha : Management Press, 2010 . 325 s . ISBN 978-80-7261-203-1 (váz.) : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200