Výsledky vyhledávání

 1. Cesta k fiskální, hospodářské a politické unii v eurozóně : opatření, překážky, rozdílné postoje / Ivana Dostálová .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 40-54 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  článek

  článek

 2. Cesta k fiskální unii : uskutečněné a navrhované kroky, nesoulad v názorech mezi členy EU / Ivana Dostálová .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 178-182 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  článek

  článek

 3. Evropská unie a rozpočtová pravidla platná pro oblast veřejných financí / Karel Lacina .
  In: Hradecké ekonomické dny 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Hradecké ekonomické dny 2004. s. 99-103 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2004.pdf .
  článek

  článek

 4. Fiskální a politická unie : reálná, nebo neschůdná cesta k řešení eurokrize? / Jiří Malý .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 104-127 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  článek

  článek

 5. Pravidla pro rozpočtový dohled v EU a eurozóně po reformě z let 2010-2013 / Ivana Dostálová .
  In: Krize eurozóny: současný stav a perspektivy [160 s.]. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. ISBN 978-80-87764-01-5 (brož.). S. 70-80 .
  článek

  článek

 6. Regional development and sport financing / Jaroslava Dittrichová .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 42-46 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  článek

  článek

 7. Rozpočty malých a velkých municipalit v ČR / Milan Jílek .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 209-214 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 8. Veřejné rozpočty ve Francii v letech 2000-2003 / Natálie Vlková, František Varadzin .
  In: Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Hradecké ekonomické dny 2005. s. 278-283 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2005.pdf .
  článek

  článek

 9. Využití kvantitativních metod pro analýzu veřejných rozpočtů - na příkladu výdajů obcí za opravy = The use of quantitative methods for the analysis of public budget - with respect to municipal expenditures regarding repairs / Michal Plaček, Milan Křápek, Milan Půček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 425-431 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek