Výsledky vyhledávání

 1. Analýza ekonomického řízení v pojetí Olivera E. Williamsona = Analysis of economic management in theory Oliver E. Williamson / Jan Máče, David Zeman .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 161-167 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Discrete nonlinear Malthusian model / Pavel Pražák .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 116-122 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek

 3. Jak vznikaly ekonomické modely / Karel Musil .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 64 .
  článek

  článek

 4. Odbúravanie, či modernizácia štátu ako súčasť globálnej i európskej krízy / Milan Šikula .
  In: Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny [182 s.]. ISBN 978-80-904281-9-5 (brož.) Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny. Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. S. 55-72 . http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf .
  článek

  článek

 5. Productive and unproductive activities in the EU / Marek Litzman .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 69-76 (tištěný sborník), s. 524-531 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Proměna ekonomického diskurzu : (veřejná) ekonomie na rozcestí / František Svoboda .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 69 .
  článek

  článek

 7. Selected models used to stock valuation based on earnings or on dividends / Radim Gottwald .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 66-70 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  článek

  článek

 8. Systémový přístup při směřování k udržitelnosti / Lea Nedomová .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 106-109 .
  článek

  článek

 9. Teorie OCA a současná eurozóna = The OCA theory and contemporary euro-area / Vendula Mašátová .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 119-124 : 1 graf .
  článek

  článek

 10. Využití regionálních zdrojů v ekonomické teorii Elinor Ostromové = Use of regional resources in economic theory of Elinor Ostrom / Jan Máče, David Zeman .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 140-146 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  článek

  článek