Výsledky vyhledávání

 1. Etika rodinnej terapie / Milan Tomka, Anna Kasanová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 96-104 .
  článek

  článek

 2. Možnosti psychologické péče o těžce zrakově postižené / Irena Jílková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 60-62 .
  článek

  článek

 3. Možnosti rodinné terapie v systému sociální opory / Libor Troneček, Miroslav Dostálek .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 68-73 .
  článek

  článek

 4. Rodina v pojetí Berta Hellingera / Edita Ondřejová, Bohumil Koukola .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 34-38 .
  článek

  článek

 5. Rodinná terapie jako forma sociální opory / David Skorunka .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících [151 s.]. Hradec Králové : Nucleus, 2001. ISBN 80-86225-19-4. S. 59-67 .
  článek

  článek