Výsledky vyhledávání

 1. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy . Praha : Academia, 1970 . 72 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 2. nejprw w jazyku latinském a nyní w českém zhotowené / J.A.C. . Praha : Bohemica, 1968 . 98 s [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Chrestomatie k vývoji českého jazyka : 13. - 18. století / Jaroslav Porák . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979 . 407 s .   [63, z toho volných 18, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK018430
  Prezenčně2000
 4. Jazyk a literatura v historické perspektivě . Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1998 . 149 s . ISBN 80-7044-182-8 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Ke kořenům jazyků / Arnošt Lamprecht  Brno : Host, 2016 . 188 stran . ISBN 978-80-7577-031-8 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 6. Sborník Vyšehradský : O bojování hřiechóv s šlechetnostmi, O sedmi duchovnieho stavu vstupních, O korábi Noemově, O domu duchovniem / Tomáš ze Štítného ; vydal František Ryšánek. I, Úvod a text . Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960 . 415 s, 8 s obr příl .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10200
 7. Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči . W Praze : Kronbergr a Řiwnáč, 1846 . 834 s .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 8. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : index slov a tvarů. 1. část, Substantiva, adjektiva / Eva Pasáčková, Martina Spěváčková  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013 . 366 stran . ISBN 978-80-261-0325-7 (1. část ; brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 9. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : index slov a tvarů. 2. část, Slovesa / Eva Pasáčková, Martina Spěváčková  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015 . 366 stran . ISBN 978-80-261-0582-4 (2. část ; brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 10. Staročeská osobní jména a naše příjmení . Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964 . 317 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100