Výsledky vyhledávání

 1. Badanie w arkuszu Excel przesunięcia fazowego w zjawisku rezonansu stochastycznego w układzie dwustabilnym / Wojciech Korneta .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 99-103 .
  článek

  článek

 2. Developing an active learning environment for the learning of stereometry / C. Christou ... [et al.] .
  In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching [x, 46 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 6 .
  článek

  článek

 3. Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva [v] technologické edukaci / Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 204-207 .
  článek

  článek

 4. d-prvky ve středoškolské chemii - prezentace učiva / Hana Čtrnáctová, Lenka Poláková, Pavlína Nová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 356-361 .
  článek

  článek

 5. E-experiment - báza integrovaného e-learningu a podpora rozvoja konštruktivizmu / Miroslava Ožvoldová .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 236-247 : il. .
  článek

  článek

 6. Grafické modely molekul a jejich význam ve výuce chemie / Karel Kolář, Karel Myška .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 362-364 .
  článek

  článek

 7. Grafové modely chemických pojmů = Graph models of chemical terms / Ivona Hubová, Jiří Šibor .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 196-204 : il. .
  článek

  článek

 8. Interaktivní animace pro podporu výuky Umělé inteligence / Michael Štencl, Vojtěch Sedláček, Ondřej Popelka .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 89-93 : il. .
  článek

  článek

 9. Modelowanie molekularne - przegląd zastosowań w naukach przyrodniczych = Molecular modelling - what does it exactly mean? / Anna Florek, Rajmund Kaźmierkiewicz .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 297-305 : il. .
  článek

  článek

 10. Molekulární vizualizace a ICT pro řešení chemických problémových úloh = Using molecular visualization and ICT for solving chemical problems / Martin Slavík, Jan Grégr .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 251-255 : il. .
  článek

  článek