Výsledky vyhledávání

 1. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče / Helena Pacnerová a kol.  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015 . 57 stran . ISBN 978-80-7481-138-8 (brožováno) .   [4, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Prezenčně1000

 2. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 292 stran . ISBN 978-80-7435-534-9 (brožováno) .   [25, z toho volných 16, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01680
  Prezenčně1000

 3. Vybraná témata vychovatelské praxe : inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy / editoři Helena Pacnerová, Adéla Zelenda Kupcová ; autoři Jan Žufníček ... [et al.] . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků : Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012 . 136 s . ISBN 978-80-87652-59-6 (NÚV : brož.). ISBN 978-80-87258-43-9 (Togga : brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 4. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / Leona Běhounková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků : Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012 . 208 s . ISBN 978-80-87652-87-9 (NÚV : brož.). ISBN 978-80-7476-020-4 (TOGGA : brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 5. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách / Markéta Šauerová . Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA : European Science and Art Publishing, c2011 . 161 s . ISBN 978-80-904815-5-8 (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA : brož.). ISBN 978-80-87504-08-6 (European Science and Art Publishing : brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 6. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Marlis Pörtner ; [překlad Petr Babka] . Praha : Portál, 2009 . 175 s . ISBN 978-80-7367-582-0 (brož.) .   [12, z toho volných 8, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0830
  Prezenčně1000

 7. Návrat k rodině a domů : [příprava klientů institucionálních služeb na návrat z odloučení] / Zdeněk Rieger . Praha : Portál, 2009 . 106 s . ISBN 978-80-7367-544-8 (brož.) : .   [6, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0150

 8. Dilemata náhradní výchovy : [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech] / Albín Škoviera . Praha : Portál, 2007 . 143 s . ISBN 978-80-7367-318-5 (brož.) : .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1, délka fronty rezervací 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000

 9. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem : [zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb] / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová . Praha : Portál, 2007 . 243 s . ISBN 978-80-7367-319-2 (brož.) .   [4, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0030
  Prezenčně1000

 10. Strategie výchovy v zařízeních institucionální výchovy / Bohumíra Lazarová ... [et al.] . Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, c2005 . 160 s . http://toc.nkp.cz/NKC/201008/contents/nkc20102115254_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100