Výsledky vyhledávání

 1. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem : [zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb] / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová . Praha : Portál, 2007 . 243 s . ISBN 978-80-7367-319-2 (brož.) .   [4, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně1000
 2. Beiträge zur Geschichte des Prager Privat-Taubstummen-Institutes aus Anlass der Feier des 1000 jährigen Bestehens desselben / zusammengestellt von Karl M. Kmoch . Prag : Karl. M. Kmoch, 1886 . 125 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100
 3. Denkwürdigkeiten des Prager Privat-Institutes für arme blinde Kinder und Augenkrange : nebst Ideen zu einer Versorgungs- und Beschäftigungs-Anstalt für Blinde / von Aloys Klar . Prag : Joseph Krauß, 1831 . xvi, 84 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100
 4. Dětské útulky : příručka pro pracovnice dětských útulků / Božena Kádnerová . V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 . 201 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100
 5. Dilemata náhradní výchovy : [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech] / Albín Škoviera . Praha : Portál, 2007 . 143 s . ISBN 978-80-7367-318-5 (brož.) : .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
 6. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 292 stran . ISBN 978-80-7435-534-9 (brožováno) .   [25, z toho volných 16, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01680
  Prezenčně1000
 7. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / Leona Běhounková . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků : Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga, 2012 . 208 s . ISBN 978-80-87652-87-9 (NÚV : brož.). ISBN 978-80-7476-020-4 (TOGGA : brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 8. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy / Julius Sekera . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2001 . 201 s . ISBN 80-7042-187-8 : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 9. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Marlis Pörtner ; [překlad Petr Babka] . Praha : Portál, 2009 . 175 s . ISBN 978-80-7367-582-0 (brož.) .   [12, z toho volných 9, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0920
  Prezenčně1000
 10. Náplň činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež : [metodický materiál] / Miroslav Vocilka a kol. . Praha : Tech-market, 1996 . 105 s . ISBN 80-902134-5-6 : .   [4, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000