Výsledky vyhledávání

 1. O potrzebie wsparcia młodych pedagogów, czyli trudne początki w zawodzie nauczyciela / Klaudia Błaszcyk .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 203-210 .
  článek

  článek

 2. Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní pedagógov / Štefan Szököl .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 26 .
  článek

  článek

 3. Motivujúce hodnoty viažuce sa k budúcemu povolaniu učiteľ / Erika Belanská .
  In: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc : Hanex, 2010 [231 s.]. ISBN 978-80-7409-035-6. S. 28-39 .
  článek

  článek

 4. Čiastkové výsledky výskumu úrovne psychodidaktických kompetencií učiteľov / Ján Bajtoš ... [et al.] .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-21 : 4 grafy, 1 tab., il. .
  článek

  článek

 5. Didaktické aspekty využití moderních technologií v přípravě budoucích učitelů = Didactics aspects of use of modern technology in teacher training / Nataša Mazáčová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 36 .
  článek

  článek

 6. Uplatňovanie mikrovyučovania a mikrovyučovacích analýz v príprave učiteľov na PF UPJŠ - čiastkové výsledky prieskumu / Ján Bajtoš, Renáta Orosová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 11-15 : 4 grafy .
  článek

  článek

 7. Pedagogická praxe jako součást bakalářských zkoušek / Emil Kříž .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 82-85 .
  článek

  článek

 8. Využívanie didaktickej techniky na Katedre pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave = Technology of education usage at Department of pedagogy FNE at University of economics in Bratislava / Zdenka Zubalová, Ľudmila Velichová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 67 .
  článek

  článek

 9. Rozvíjanie komunikačných kompetencií učiteľov = Development of communication competence of teachers / Soňa Kompoltová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 27 .
  článek

  článek

 10. Pregraduální příprava studentů primárního vzdělávání na PdF UHK s modulem dramatické výchovy v návaznosti na RVP ZV / Věra Kotková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 75-82 : il. .
  článek

  článek