Výsledky vyhledávání

 1. Co přinesl projekt Učitelství pro mateřské školy / Alena Nelešovská .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 61-66 .
  článek

  článek

 2. Koncepce pedagogické praxe oboru učitelství pro mateřské školy / Blanka Křováčková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 57-59 .
  článek

  článek

 3. K psychologické problematice výběru posluchačů pro vysokoškolské studium vychovatelství / Danuše Heřmanská .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 165-174 .
  článek

  článek

 4. Od pedagogické teorie k pedagogické praxi / Jana Kropáčková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 47-55 : 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Pedagogická prax v príprave budúcich vychovávateľov / Janette Gubricová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 30-34 .
  článek

  článek

 6. Pedagogika voľného času - kľúčová disciplína vychovávateľstva / Emília Kratochvílová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 30-34 .
  článek

  článek

 7. Profesní příprava učitelek mateřských škol na ÚPPPV PdF UHK / Marta Faberová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 17-18 .
  článek

  článek

 8. Příprava pracovníků pro sféru volného času na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové / Monika Žumárová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 87-91 .
  článek

  článek

 9. Sociální chování a pomáhající profese : (komparativní sonda do struktury sociálního chování pedagogických pracovníků výchovných ústavů a uchazečů o studium oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika na Ostravské univerzitě) / Julius Sekera .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 169-173 : 1 graf, 2 tab. .
  článek

  článek

 10. Současnost a vize přípravy předškolních pedagogů na PdF UHK v návaznosti na zkušenosti / Vladimíra Hornáčková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 25-39 .
  článek

  článek