Výsledky vyhledávání

 1. Informační zdroje a reklamní impulzy v kontextu mezigenerační komparace = The sources of information and impulse of advertising in the context of inter-generational comparison / Lucja Matusiková .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 107-115 .
  článek

  článek

 2. Jak komunikovat s budoucími seniory v Moravskoslezském kraji? = How to communicate with the future seniors in the Moravian-Silesian Region? / Kateřina Matušínská, Marta Wilczková .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 99-106 .
  článek

  článek

 3. Komunikačné aktivity univerzít vo väzbe na zisťovanie uplatnenia absolventov v praxi = Communication activities of universities in relation to finding out application of graduates in practice / Mária Rostášová, Alena Chrenková .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 83-90 .
  článek

  článek

 4. Marketingový výzkum / Vladimír Bureš .
  In: E-learning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004. s. 31-36 .
  článek

  článek

 5. Súčasné trendy marketingovej komunikácie pri získavaní ženského čitateľského publika = Current trends in marketing communication aimed at the winning of female readers / Zuzana Komárová .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 116-123 .
  článek

  článek

 6. Špecifiká propagácie biopotravín v komunikácii so spotrebiteľmi konvenčných potravín = The specifics of organic food marketing communication in communication with traditional food consumers / Lucia Bartková .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 132-139 .
  článek

  článek