Výsledky vyhledávání

 1. Důvody přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zpráva z výzkumu) = Reasons for location of a child into facility for children requesting an immediate child help / Ivana Kalenská .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 359-371 .
  článek

  článek


 2. Rozvoj reči rómskych žiakov špeciálnych základných škôl prostredníctom [i.e. prostredníctvom] akceleračného vzdelávacieho programu / Ladislav Horňák .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 65-73 : 2 tab. .
  článek

  článek


 3. Strategie MŠMT v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v kontextu výsledků analýzy individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík, Klára Laurenčíková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 109-124 : 2 obr. .
  článek

  článek


 4. Zmeny v koncepcii vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku = (Změny v koncepci vzdělávaní žáků s mentálním postižením na Slovensku) / Helena Orieščiková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 182-199 : 8 tab. .
  článek

  článek


 5. Vliv práce dětského herního specialisty na celkový psychický a fyzický rozvoj dětí ve Speciální škole při Dětské nemocnici Brno / Martina Benešová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 228-232 .
  článek

  článek


 6. Uplatnění SP absolventů VOŠ a VŠ v praxi / Šárka Prokopiusová .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 55-61 .
  článek

  článek


 7. Pohled speciálních škol na rodiče a jejich roli ve vzájemném vztahu s nimi / Vlastimil Čiháček .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 396-405 : 2 tb., 1 graf .
  článek

  článek


 8. Možnosti psychologické péče o těžce zrakově postižené / Irena Jílková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 60-62 .
  článek

  článek