Výsledky vyhledávání

 1. Kognice a prožitky jako téma současného života = Cognition and experience as a topic of contemporary life / Jiří Šípek .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 306-310 .
  článek

  článek

 2. Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století / Jiří Štyrský .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 272-277 : 4 obr. .
  článek

  článek

 3. Prožitek ve vztahu k pohybovým aktivitám a sportovnímu managementu [elektronický zdroj] = Experience in context of movement activities and sport management / Jiří Šípek .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 21-23 .
  článek

  článek

 4. Prožitek v extrémním horolezectví [elektronický zdroj] = Experience in extreme climbing / Pavlína Chaloupská .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 71-75 .
  článek

  článek

 5. Rozvíjení racionálního poznání dítěte mladšího školního věku na základě prožitků / Kateřina Kuchnová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 45-46 .
  článek

  článek

 6. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit / Marie Blahutková, Martin Sebera, Patrick Havelka .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 227-231 .
  článek

  článek

 7. Substituce prožitku prožitkem / Kirchner Jiří .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 256-259 .
  článek

  článek

 8. Substituce zdrojů prožitků jako prevence drogové závislosti = Substitution of experience resources as a drug dependency prevention / Kuban Jiří .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 252-255 .
  článek

  článek

 9. Tělo, pohyb, zdraví a prožitek moderního člověka / Růžička, I., Růžičková, K. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 201-204 .
  článek

  článek

 10. Test prožitkovosti u osob s odlišným životním stylem v porovnání s průměrnou populací / J. Ryba, D. Rybenský, R. Šinkovský .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 187-191 .
  článek

  článek