Výsledky vyhledávání

 1. Community empowerment : lessons learned from Typhoon Morakot / Li-ju Jang, Douglas Paton .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 274-285 .
  článek

  článek


 2. Kde je a kam jde sociální práce v České republice = What is the part of social work in Czech Republic and how it will develop / Alice Egertová, Martina Macurová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 48-55 .
  článek

  článek


 3. Prawidłowości tworzenia profili gmin = The regularity of creating profiles of communes / Jacek Pasieczny .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 378-386 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek


 4. Vznik a naplňování koncepce prorodinné politiky města Hradec Králové / Marek Šimůnek .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 636-642 .
  článek

  článek


 5. Role veřejné správy při plánování a rozvoji sociální politiky na regionální úrovni = The role of public administration in the planning and development of social policy on the regional level / Jan Mandys .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 267-278 .
  článek

  článek


 6. Formulace problémů a definování cílů v komunitním plánování sociálních služeb = Formulation of problems and definiton of goals in community planning of social services / Josef Horňáček .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 279-287 .
  článek

  článek


 7. Reflexivita výskumníčky ako účastníčky komunitného plánovania / Beáta Balogová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 188-193 .
  článek

  článek


 8. Realizace výzkumů v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb / Jana Žáčková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 356-362 .
  článek

  článek


 9. Analýza súčasnej situácie v oblasti reálnych potrieb sociálnych služieb v meste Kežmarok ako jedna z fáz tvorby komunitného plánu / Martin Vereš, Daniela Koršňáková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 391-398 : 1 tab. .
  článek

  článek


 10. Analysis and satisfying of social needs of the client in the municipality of Dolny Kubin / Viera Bednárová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 516-520 .
  článek

  článek