Výsledky vyhledávání

 1. Cestování jakožto cesta k lidkému rozkvětu / Jaroslav Kacetl, Jiří Štyrský .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 74 .
  článek

  článek

 2. Dílčí dovednosti učitele jako předpoklad účinné sebereflexe = The partial skills of teacher as condition of efficient self-image / Marie Solárová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 398-404 : 2 grafy .
  článek

  článek

 3. Empirické zjišťování sebereflexe studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ v disciplíně Didaktika technické výchovy / Jana Hanzalová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [122 s.]. ISBN 978-80-7041-776-8 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 14-17 .
  článek

  článek

 4. Interaktivní metody ve výuce obecné didaktiky - jedna z možností proměny pojetí vzdělávání učitelů 1. stupně / Renata Šikulová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 51 .
  článek

  článek

 5. Lidské systémy a evoluční ontologie / Ivan Hruška .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 42-44 .
  článek

  článek

 6. Možnosti rozvíjení reflektivních a sebereflektivních dovedností studentů učitelství / Nataša Mazáčová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 244-247 .
  článek

  článek

 7. Pedagogical accompany of a child in the process of his personal self-definition and individual picture of world formation / Alexandrova Ekaterina .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 85 .
  článek

  článek

 8. Priorita systémového myšlení : sebereflexe a znalost v sociálních systémech / Antonín Rosický .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 10-19 : 2 obr., 1 tab. .
  článek

  článek

 9. Profesní standardy jako ukazatelé kvality pedagogické práce učitele primární školy / Žaneta Káňová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 229-232 .
  článek

  článek

 10. Průzkum sebereflexe účastníků K.O.S. 2004 při řešení učebních úloh z chemie / Aleš Chupáč .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 210-213 .
  článek

  článek