Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálne trendy v sociálnej práci [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej konferencie konanej 12–13. februára 2014 v Banskej Bystrici / editori: Peter Papšo, Juraj Oravec . Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014 . 1 CD (156 s) . ISBN 978-80-557-0843-0 .   [10, z toho volných 9]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0910
 2. Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi [elektronický zdroj] / Eva Höhn, Peter Poliak (eds.)  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2016 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-557-1188-1 .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Developments in tourism research [elektronický zdroj] / John Tribe, David Airey, editors . Amsterdam : Elsevier, 2007 . 1 online zdroj . ISBN 9780080453286 (e-book). ISBN 9780080551685 (e-book). ISBN 9781136410406 (e-book). ISBN 9781136410390 (e-book) . http://search.ebscohost.com/ .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Ditech '09 [elektronický zdroj] : mezinárodní studentská vědecká konference . [Hradec Králové] : IKM UHK, 2009 . 1 DVD-ROM . ISBN 978-80-7435-001-6 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [elektronický zdroj] : odborná konference s mezinárodní účastí : 21. - 23. září 2001 Hradec Králové, Česká republika / editor Ján Jesenský a kolektiv . [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014] . https://augustin1.uhk.cz/Jesensky_Jan_Edukace_a_rehabilitace/kniha.zip .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [elektronický zdroj] odborná konference s mezinárodní účastí : 21. - 23. září 2001 Hradec Králové, Česká republika . Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001 . 2 CD-ROM .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  počítačový soubor

  počítačový soubor

 7. Komunikace a handicap II [elektronický zdroj] : sborník textů mezinárodní vědecké konference konané dne 19.9.2013, Hradec Králové / [editor Karel Neubauer, Martin Kaliba] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD (299 s) . ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.) .   [16, z toho volných 16]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01600
 8. Nové směry, trendy a inovace v sociální práci : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce . Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-745-9 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Odvaha tvořit a stereotyp [elektronický zdroj] : odborná kritická reflexe příprav na hodiny výtvarné výchovy / [Katarína Přikrylová (ed.)] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-078-8 .   [20, z toho volných 19]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra výtvarné revize0500
  Univerzitní knihovna UHK01410
 10. Optimální působení tělesné zátěže a výživy [elektronický zdroj] : příspěvky přednesené na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí v Hradci Králové 6.-8.9.2001 / [editor Karel Martiník a kolektiv] . Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001 . 1 CD-ROM . ISBN 80-85109-47-6 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100