Výsledky vyhledávání

 1. Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii [elektronický zdroj] / Petr Bednařík .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 31-42 .
  článek

  článek

 2. Antisemitismus v sešitových románech [elektronický zdroj] : Čtení pro ženy a Večery pod lampou v letech 1942-1944 / Pavel Suk .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 201-216 .
  článek

  článek

 3. Architekti, architektura a architektonická teorie v letech 1939-1945 [elektronický zdroj] / Milena Josefovičová .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 133-167 : 11 obr. .
  článek

  článek

 4. Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie [elektronický zdroj] / Tereza Cz Dvořáková .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 43-67 .
  článek

  článek

 5. Hudební život v Náchodě za protektorátu / Aleš Fetters .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 107-113 .
  článek

  článek

 6. Nejen protektorátní léta Františka Zavřela [elektronický zdroj] / Eduard Burget .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 217-242 .
  článek

  článek

 7. Paradigmata kultury chování za války a jejich poválečné konsekvence [elektronický zdroj] : Freiherr Ludwig von Gamm versus Ritter Felix von Kahler / Hana Rousová .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 103-131 : 14 obr. .
  článek

  článek

 8. Podíl saxonik v projektu "Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace" / Zdeňka Kokošková .
  In: Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku [163 s.]. ISBN 978-80-904696-4-8 (brož.) Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku. V Plzni : Státní oblastní archiv, 2013. S. 89-98 .
  článek

  článek

 9. Psychopatologie výtvarného umění Protektorátu Čechy a Morava? [elektronický zdroj] / Milan Pech .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 69-84 : 6 obr. .
  článek

  článek

 10. Ve jménu přežití národa [elektronický zdroj] : Kultura mezi pasivní rezistencí a kolaborací v kontextu denních tištěných médií Protektorátu / Pavel Večeřa .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 11-30 .
  článek

  článek