Výsledky vyhledávání

 1. Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové = Inovation communication stratgies with students with visual impairment during the study in a Hradec Králové University / Kamila Růžičková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 261-278 .
  článek

  článek


 2. K platformám rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí mladých dospělých s těžším stupněm zrakového postižení / Kamila Růžičková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 312-323 .
  článek

  článek


 3. Možnosti rozvoje řeči u osob se zrakovým postižením / Lenka Mitrichová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 324-334 .
  článek

  článek


 4. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení / Eva Nedomová, Lenka Řehánková, Lenka Krhutová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 251-258 .
  článek

  článek


 5. Řešení zaměstnanosti osob se zrakovým postižením [elektronický zdroj] / Tereza Nováková . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek


 6. K systému rehabilitace slabozrakých osob / Kamila Růžičková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 205-214 .
  článek

  článek


 7. Systémová bezbariérovost - limitní faktor pro plavání tělesně a zrakově postižených = Systemic barrier free - limit factor for swimming physical and visualy handicaped / Kovařovic, K., Hajdů, J. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 198-202 : 1 tab. .
  článek

  článek


 8. Vplyv vizuálneho vnemu na vytváranie kognitívnej mapy prostredia = The influence of visual cognition to the construction of the cognitive map of environment / Agáta Bodnárová .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 291-296 .
  článek

  článek


 9. Plavecká lokomoce jako součást pohybové vybavenosti nevidomých a slabozrakých / Karel Kovařovic .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 201-203 .
  článek

  článek


 10. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených / Alena Skotáková, Hana Bubníková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 254 - 257 .
  článek

  článek