Výsledky vyhledávání

 1. Meranie a hodnotenie inovačnej výkonnosti a dimenzií inovačných procesov : případová štúdia samosprávnych regiónov NUTS III na Slovensku = Measuring and evaluating innovative performance and dimensions of te innovation process : case study of self-governing regions NUTS III level in Slovakia / Peter Pisár .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 418-424 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Perspektívy inovačného rozvoja v podmienkach samosprávnych regiónov na Slovensku = Perspectives of innovative development in self-governing region conditions in Slovakia / Peter Pisár .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 44-49 : 1 schéma, 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek