Výsledky vyhledávání

 1. Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet ; z anglického originálu Supervision in the helping professions ... přeložila Helena Hartlová  Praha : Portál, 2016 . 202 stran . ISBN 978-80-262-0987-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Supervize v pomáhajících profesích

  kniha


 2. Doprovázení v ošetřovatelství II : doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová  Praha : Grada Publishing, 2015 . 144 stran . ISBN 978-80-247-5711-7 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 3. Critical reflection in context : applications in health and social care / edited by Jan Fook and Fiona Gardner . London : Routledge, 2013 . xii, 250 s . ISBN 978-0-415-68425-5 (brož.). ISBN 978-0-415-68424-8 (váz.) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  kniha

  kniha


 4. Doprovázení v pomáhajících profesích / Soňa Vávrová  Praha : Portál, 2012 . 159 stran . ISBN 978-80-262-0087-1 (brožováno) .   [3, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0120

 5. Supervize v adiktologické praxi / Jiří Broža (ed.) . Praha : Triton, 2009 ; Kroměříž . 156 s . ISBN 978-80-7387-209-0 (brož.) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110

 6. Různé cesty pomoci : porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova / Bohdana Richterová, Lenka Orgoníková . Krnov : AKLUB, Centrum vzdělávání a poradenství, 2008 . 72 s . ISBN 978-80-254-1562-7 (váz.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 7. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize / Zuzana Havrdová, Martin Hajný ... [et al.] . Praha : Galén, 2008 . 213 s . ISBN 978-80-7262-532-1 .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000

 8. Praktické vzdělávání v sociální práci / Pavel Navrátil, Monika Šišláková (eds.) . Brno : Centrum praktických studií, c2007 . iv, 187 s . ISBN 978-80-7399-343-6 (brož.) .   [4, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000

 9. Supervize v sociální práci a její institucionální souvislosti : (sborník z mezinárodní konference) / vědecký redaktor Petr Balek . Ústí nad Labem : [Univerzita J.E. Purkyně], 2005 . 81 s . ISBN 80-7044-698-6 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000

 10. Integrativní přístupy k supervizi / Michael Carroll, Margaret Tholstrupová (eds.) ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Kožnarová] . Praha : Triton, 2004 . 280 s . ISBN 80-7254-582-5 .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110