Výsledky vyhledávání

 1. Bankruptcy prediction in the industry branch manufacture of machinery and equipment / Dagmar Čámská .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 117-123 (tištěný sborník), s. 123-129 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Comparison of prediction ability of bankruptcy models in conditions of the Czech Republic / Dana Kubíčková, Eva Skřiváčková, Klára Hoffreiterová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 9-19 (tištěný sborník), s. 464-474 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 3. The comparison of results of different bankruptcy models for selected companies / Jaroslav Kovárník, Eva Hamplová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 407-415 (tištěný sborník), s. 413-421 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 4. České modely predikce finanční tísně z pohledu uživatele = Czech models predicting financial distress from the user's perspective / Dagmar Čámská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 125-131 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05 = Comparison of the financial stability assesment of the SMEs in the segment of manufacturing industry based on Ohlson's model, model Z-score and IN05 / Dana Kubíčková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 70-83 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 6. Možnosti využití bankrotního modelu k měření úvěrového rizika podniku = Possibilities for the application of a bankruptcy prediction model for measuring credit rist of a company / Michal Karas, Mária Režňáková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 435-442 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  článek

  článek

 7. The newest Czech models for prediction of financial corporate bankrupt / Michal Kuběnka .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 442-449 (tištěný sborník), s. 448-455 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 8. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction / Dana Kubíčková, Vladimír Nulíček .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 20-30 (tištěný sborník), s. 475-485 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 9. Profilová analýza bankrotních podniků = Profile analysis of failing companies / Radek Zdeněk .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 440-447 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 10. Regionalne zróżnicowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce = Regional diversity of bankruptcy in Poland / Ewa Zdunek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 267-271 : 1 graf, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek