Výsledky vyhledávání

 1. Effect of the common agricultural policy on basic agricultural markets in Poland / Robert Mroczek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 84-92 : 2 tb., 4 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 2. Ekonomický vývoj subjektov aktívnych v poľnohospodárstve Slovenskej republiky na prelome milénia / Rastislav Kotulič .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 350-360 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 3. Evropské souvislosti první pozemkové reformy v českých zemích / Jaroslav Krameš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 271-274 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 4. Expanzivní fiskální kontrakce - Contradictio in Adiecto, či rozumná hospodářská politika? = Expansionary fiscal contraction - Contradiction in Adiecto, or a reasonable economic policy? / Martin Macháček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 363-368 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Hospodářská politika během transformace vs. konkurenceschopnost ekonomiky při vstupu do EU / Marek Skála .
  In: IMEA 2003 [210 s.]. ISBN 80-7041-761-7 IMEA 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 173-184 : 6 obr., 3 tab. .
  článek

  článek

 6. Investiční pobídky jako nástroj podpory technologicky vyspělých investic v České republice = Investment incentives - state aid instrument for high technology investments in the Czech Republic / Pavla Brůžková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 112-118 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 7. Investiční pobídky - vhodná forma veřejné podpory / Jan Stejskal .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 431-437 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 8. Konvergenční program České republiky na roky 2005-2008, perspektivy jeho naplňování a opatření zaměřená do mikrosféry / Jitka Koderová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 337-343 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 9. Mezinárodní srovnání tempa růstu HDP ČR a SR v letech 1993-2012 = International comparison of Czech and Slovak GDP growth in the years 1993-2012 / Ladislav Hájek, Lukáš Režný .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 262-269 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  článek

  článek

 10. Odlišný přístup Česka a Slovenska k pojetí hospodářské a fiskální politiky v EU / Ivana Dostálová .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 133-138 .
  článek

  článek