Výsledky vyhledávání

 1. Experimentální a pedagogické pracoviště efektivních energetických systémů = Experimental and educational workplace od energy efficient systems / Adamovský Radomír - Neuberger Pavel .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 11 .
  článek

  článek

 2. Generalized Pippard relations applied to the second order ferroelectric transitions / V. Janovec, Z. Kluiber .
  In: 16th conference of Czech and Slovak physicists [427 s.] Konference českých a slovenských fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 124 .
  článek

  článek

 3. Shower measurements in the calorimeter for ILC / J. Cvach .
  In: 16th conference of Czech and Slovak physicists [427 s.] Konference českých a slovenských fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 14-24 : 4 obr., 7 grafů .
  článek

  článek

 4. Teplotní pole v zemním masivu s horizontálním výměníkem tepla půda - kapalina / Radomír Adamovský, Pavel Neuberger, Michaela Šeďová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 6 .
  článek

  článek

 5. Vliv vstupních teplot na energii ztrátového tepelného toku a účinnosti výměníku / Radomír Adamovský, Daniel Adamovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 5-10 .
  článek

  článek