Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální problémy klientelizmu a klientů sociální práce / Ivan Hruška .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 396-399 .
  článek

  článek

 2. Analýza sociální služby raná péče v HK - kvantitativní a kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu / Zdenka Šándorová a kolektiv studentek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 143-149 .
  článek

  článek

 3. Czas wolny dzieci z rodzin pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej / M. Orlowska .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 163-166 : 2 tab. .
  článek

  článek

 4. Deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory na Královéhradecku = The deinstitutionalization process of social services for seniors in the Hradec Králové region / Monika Wohnerová, Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 219-226 .
  článek

  článek

 5. Denný stacionár ako prevencia exklúzie / Andrea Juhásová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 184-187 .
  článek

  článek

 6. Development of social services in the Czech Republic and their regional analysis / Renáta Halásková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 226-234 (tištěný sborník), s. 232-240 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 7. Etika péče v sociální práci / Marie Plačková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 340-348 : 4 obr. .
  článek

  článek

 8. Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 180-183 .
  článek

  článek

 9. Hodnocení sociálních služeb - výzva pro blízkou budoucnost / Oldřich Matoušek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 7-11 .
  článek

  článek

 10. K čemu je sociálním pracovníkům teorie, aneb, Postmoderní feministická perspektiva o "krizi poznání" / Radka Janebová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 69-78 .
  článek

  článek