Výsledky vyhledávání

 1. Osoby s neurogenními poruchami komunikace na pracovištích rehabilitace v ČR / Lenka Neubauerová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 143-149 .
  článek

  článek


 2. Konzervativní léčba hlasových poruch / Jakub Dršata .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 176-181 .
  článek

  článek


 3. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením / Kristýna Krahulcová, Alena Říhová, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 440-448 .
  článek

  článek


 4. Ucelený systém rehabilitace jako speciálně pedagogický jev / Jiří Jankovský .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 66-76 : 3 obr. .
  článek

  článek


 5. Speciálněpedagogická gerontagogika - výsledek změn paradigmatu speciální pedagogiky / Oldřich Müller .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 102-108 .
  článek

  článek


 6. Subjektivní názory jedinců se získaným tělesným postižením na dostupnost komplexní péče v ČR / Miroslava Javorská .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 161-168 : 5 tab. .
  článek

  článek


 7. K systému rehabilitace slabozrakých osob / Kamila Růžičková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 205-214 .
  článek

  článek


 8. Úspěšnost následné léčebné rehabilitace v závislosti na míře funkčního postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou = Effect of clinical rehebilitation on functional impairment measure in patiens with stroke / Bártlová, B. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 100-108 : 6 obr. .
  článek

  článek


 9. Druhám fáze kardiovaskulární rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční = Second phase of cardiovascular rehabilitation in chronic ischemic heart disease / Havelková, A. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 109-115 : 3 tab. .
  článek

  článek


 10. Ucelená rehabilitace pacientů po artroplastice kolenního kloubu u žen = Comprehensive rehabilitation with patiens after the knee join replacement in women / Mrkvicová, V. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 130-136 : 1 graf, 1 tab. .
  článek

  článek