Výsledky vyhledávání

 1. Centrum zrakových vad - centrum komplexní rehabilitace zrakově postižených / Jitka Řehořová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 209-212 : 1 tab. .
  článek

  článek

 2. Druhám fáze kardiovaskulární rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční = Second phase of cardiovascular rehabilitation in chronic ischemic heart disease / Havelková, A. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 109-115 : 3 tab. .
  článek

  článek

 3. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením / Kristýna Krahulcová, Alena Říhová, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 440-448 .
  článek

  článek

 4. Kdo je zdravotně postižený? / Jan Pfeiffer, Jiří Votava .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 47-49 .
  článek

  článek

 5. Klíčové momenty v edukaci a rehabilitaci vícenásobně handicapovaných zrakově postižených osob / Libuše Ludíková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 146-149 .
  článek

  článek

 6. Kontinuální péče o multihandicapované ve Finsku a její komparace s českým systémem / Zita Sýkorová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 182-190 .
  článek

  článek

 7. Konzervativní léčba hlasových poruch / Jakub Dršata .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 176-181 .
  článek

  článek

 8. K systému rehabilitace slabozrakých osob / Kamila Růžičková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 205-214 .
  článek

  článek

 9. Osoby s neurogenními poruchami komunikace na pracovištích rehabilitace v ČR / Lenka Neubauerová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 143-149 .
  článek

  článek

 10. Posturálna stabilizácia a bolesť alebo reedukácia bolestivých stavov, možná taktika vyšetrovacích a terapeutických postupov / J. Kobela .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 258-263 .
  článek

  článek