Výsledky vyhledávání

 1. Dětské pojetí závislosti u žáků mateřské a základní školy = Kindergarten and primary school children´s conception of addictions / Pavel Doulík, Jiří Škoda .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 535-545 : 3 grafy, 1 tab. .
  článek

  článek

 2. Diagnostika děl vzdělávacích postupů při výuce chemie na víceletých gymnáziích / Jiří Škoda - Pavel Doulík .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 94-99 : 2 tab. .
  článek

  článek

 3. Elektronická cvičebnice kurzu obecné didaktiky v pregraduální přípravě učitelů / Pavel Doulík, Jiří Škoda .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 382-386 .
  článek

  článek

 4. Kompetence koordinátorů kurikula školy / Lenka Hajerová-Müllerová, Jiří Škoda .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 94-97 .
  článek

  článek

 5. Lesk a bída školního chemického experimentu = Pros and cons of a chemistry experiment at schools / Jiří Škoda, Pavel Doulík .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 238-245 .
  článek

  článek

 6. Možnosti uplatnění inovativních vzdělávacích postupů při výuce chemie / Jiří Škoda, Pavel Doulík .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 92-96 .
  článek

  článek

 7. Popularizace výuky přírodovědných předmětů - nová výzva pro oborové didaktiky? / Jiří Škoda, Pavel Doulík .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 421-426 .
  článek

  článek

 8. Přírodovědné vzdělávání ve vybraných evropských zemích / Jiří Škoda, Pavel Doulík, Martin Bílek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Rozšiřující studium učitelství přírodovědných předmětů. s. 13-26 .
  článek

  článek

 9. Reflexe nad vybranými aspekty pregraduální přípravy učitelů v obecné didaktice na Pf UJEP / Pavel Doulík, Jiří Škoda .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 59-63 .
  článek

  článek

 10. Studie vybraných prekonceptů žáků základních škol z oblasti přírodovědného vzdělávání / Pavel Doulík - Jiří Škoda .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 79-84 : 4 tab. .
  článek

  článek