Výsledky vyhledávání

 1. Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných / Gabriela Doležalová . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014 . 41 s . ISBN (Brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Český venkov 2002 : podniky a podnikání / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] . Praha : Credit, c2001 . 201 s . ISBN 80-213-1002-2 (Česká zemědělská univerzita : brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Dlouhodobý aktivizační program pro nezaměstnané / Vladimír Plesník . Krnov : Reintegra, 2007 . 51 s . ISBN 978-80-254-0124-8 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Ekonomické aspekty mezinárodní migrace : teorie a praxe v Evropské unii / Milan Palát . Ostrava : Key Publishing, 2013 . 92 s . ISBN 978-80-7418-161-0 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Hnutí nezaměstnaných v Československu v letech 1929-1933 / Květa Kořalková . Praha : Práce, 1962 . 371 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100
 6. Chudoba a trh práce: Velké Santiago 1969-85 : (preklad) . Bratislava : VÚPSV, 1991 . 17s příl . ISBN 80-7138-037-7 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Jak jsou absolventi škol úspěšní : pracovní texty projektu "Uplatnění absolventů škol: analýza a výhled" : speciální číslo, prosinec 2000 / Pavel Kuchař ... [et al.] . Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000 . 56 s .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 8. Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích České republiky / Jan Koucký, Martin Lepič . V Praze : Vydavatelství Pedagogické fakulty, Univerzita Karlova, 2008 . 135 s . ISBN 978-80-7290-371-9 (brož.) .   [5, z toho volných 4, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
 9. Marienthal : sociografie komunity nezaměstnaných / Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel ; [překlad Tomáš Vais] . Brno : Masarykova univerzita, 2013 . 182 s . ISBN 978-80-210-6226-9 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 10. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice / Tomáš Sirovátka (ed.) . Brno : Masarykova univerzita, 2002 . 355 s . ISBN 80-86251-13-6 ((Georgetown)) .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300