Výsledky vyhledávání

 1. Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom / Alena Moravčíková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 326-333 .
  článek

  článek

 2. Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím = The potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap / Margaréta Osvaldová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 279-289 .
  článek

  článek

 3. Využití muzikoterapie při relaxaci / Miroslav Kappl .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 54-56 .
  článek

  článek