Výsledky vyhledávání

 1. Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu : Contradictio in adjecto? = Structurally-critical social work in ecclesial garb : Contradictio in adjecto? / Michal Opatrný, Tereza Morongová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 36-45 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 2. Pozdně-moderní rodina a proměny solidarity mezi generacemi = Post-modern family and changes of solidarity between generations / Lucie Dvořáková, Kristýna Ochmannová, Monika Wohnerová, Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 97-104 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 3. Sociálne intervencie sociálneho pracovníka v kontexte legislatívnej úpravy služieb zamestnanosti v Slovenskej republike = Social interventions of social worker in the context of legislative regulation of employment services in Slovak republic / Peter Jusko .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 163-169 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 4. Niepomyślna diagnoza - rola rodziców we wspieraniu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością = Unsuccessful diagnosis - the role of parents in supporting development of a child with a disability / Iwona Karnas .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 101-108 .
  článek

  článek


 5. Služby lidem jako vytváření nových sociálních problémů / Jiří Kučírek .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 189-197 .
  článek

  článek


 6. Specifika neformální péče a její úskalí = Specifics of informal care and its pitfalls / Martina Stránská, Lucie Samková, Zuzana Truhlářová, Alena Vosečková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 207-212 .
  článek

  článek


 7. Legislatíva - pomoc alebo prekážka v kontexte sociálnej práce v slovenských pomeroch = The legislative - help or difficulty in the context of social work in Slovak environment / Veronika Kmetóny Gazdová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 421-426 .
  článek

  článek


 8. Standardizace sociální práce v podmínkách Magistrátu města Hradec Králové = Standardization of social work in conditions of the Municipality of Hradec Králové / Marek Šimůnek, Světluše Kotrčová, Jiří Kotala .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 432-437 .
  článek

  článek


 9. Development of social services in the Czech Republic and their regional analysis / Renáta Halásková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 226-234 (tištěný sborník), s. 232-240 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek


 10. Účinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR = The effectiveness of Roma Mentoring Service on performance of alternative sanctions imposed to Roma clients of PMS / Marek Demner .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 367-378 .
  článek

  článek