Výsledky vyhledávání

 1. Dokumentace východního průčelí presbytáře kostela sv. Petra a Pavla v Milovicích (okres Jičín) / Jiří Slavík .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 289-298 : 6 s. obr. příl. .
  článek

  článek

 2. Hradec králové - město a pevnost v letech 1850-1884. Památkové ztráty v letech 1850-1910 = Hradec Králové - town and fortress in the years 1850-1884, damage to monuments during the years 1850-1910 = Hradec Králové - die Stadt und die Festung in den Jahren 1850-1884, Demkmalverluste [i.e. Denkmalverluste] in den Jahren 1850-1910 / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 361-368 .
  článek

  článek

 3. Královéhradecká pevnost. Stavba a zásobování jako organizační problém velkého rozsahu = The Hradec Králové fort. Construction and provision of supplies as a large scale organizational problem = Königgrätzer Fortifikation - Bauwerk und Versorgung als Organisationsproblem grossen Ausmasses / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 79-106 : 9 obr. .
  článek

  článek

 4. Kropáčka a Kozinka. K zásobování Hradce Králové vodou ve středověku a raném novověku = Kropáčka and Kozinka. To water supplies of Hradec Králové in middle ages and in early modern period = Kropáčka und Kozinka. Zur Wasserversorgung von Hradec Králové im Mittelalter und der frühen Neuzeit / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 75-88 .
  článek

  článek

 5. Středověká Slezská brána v Hradci Králové / Jiří Slavík .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 263-270 .
  článek

  článek

 6. Systém vojenského zajištění benediktinského majetku na Broumovsku a Policku / Jan Čížek - Jiří Slavík .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 71-82 : 5 obr. .
  článek

  článek