Výsledky vyhledávání

 1. Activities towards effective listening / Ivana Šimonová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 154-157 .
  článek

  článek

 2. Aktívni seniori - Univerzita tretieho veku / Ján Širka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 158-161 .
  článek

  článek

 3. Antonymá v technickej terminológii / Ján Stoffa, Veronika Stoffová, Milena Krobotová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 144-149 .
  článek

  článek

 4. Bakalárske štúdium - bezpečnosť ochrana zdravia pri práci s orientáciou - "bezpečnostný technik" / Gabriel Bánesz, Danka Lukáčová, Michal Cina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-19 .
  článek

  článek

 5. Determinanty úspěšnosti študentov technických odborov / Zuzana Chmelárová, Ludmila Bustinová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 66-71 .
  článek

  článek

 6. Education for economy based on knowledge / Tadeusz Barski .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 29-32 .
  článek

  článek

 7. Edukačné inovácie v predmete elektrotechnika a ich potenciál pri rozvoji psychomotorických zručností edukanta / Igor Urban .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 171-175 .
  článek

  článek

 8. Elektrotechnické stavebnice - nástroj moderního vzdělávání / Čestmír Sarafín .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 139-143 .
  článek

  článek

 9. Elementární matematické modely měrných spotřeb energie / Radomír Adamovský, Daniel Adamovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 11-15 .
  článek

  článek

 10. ICT and literary education / Metka Kordigel .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 76-81 .
  článek

  článek