Výsledky vyhledávání

 1. Vyučovanie v predmete technická výchova na základnej škole s podporou IKT / Milan Ďuriš, Ján Stebila .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 52-56 .
  článek

  článek


 2. Aplikácia environmentálnych aspektov do učiva technickej výchovy na II. stupni základnej školy / Milan Ďuriš, Oksana Perik .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 25-29 .
  článek

  článek


 3. Technické vzdelávanie smerujúce k výchove spotrebiteľa / Milan Duriš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 14-17 .
  článek

  článek


 4. Efektívnejšie v príprave budúcich učiteľov technickej výchovy / Milan Ďuriš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 34-37 : il. .
  článek

  článek


 5. Príprava učiteľa technických predmetov v pregraduálnom štúdiu a jeho kompetencie / Ďuriš Milan .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 38-42 : 1 tab. .
  článek

  článek


 6. Poznatky z výstupov študentov, ktoré sú realizované v rámci pedagogickej praxe / Milan Ďuriš .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 64-66 .
  článek

  článek