Výsledky vyhledávání

 1. Komunikácia - dôležitý prvok kooperácie asistenta učiteľa a učiteľa v edukácii žiakov s telesným postihnutím = Communication - an important element of cooperation and teacher assistant teacher in the education of students with disabilities / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 235-252 .
  článek

  článek


 2. Rozvoj komunikačných schopností u žiakov s telesným postihnutím na predprimárnom a primárnom vzdelávaní / Terézia Harčaríková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 416-427 .
  článek

  článek


 3. Sebahodnotenie - základný aspekt školského sebahodnocenia žiakov s telesným postihnutím / Terézia Harčaríková .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 256-272 .
  článek

  článek