Výsledky vyhledávání

 1. Fenomén hodnôt v práci so staršími ľuďmi / Martina Hrozenská .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 132-139 .
  článek

  článek


 2. Riziká vnímania a prezentovania starnutia a staroby v postmodernej dobe / Martina Hrozenská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 166-171 .
  článek

  článek


 3. Pomoc a kontrola vo vzťahu k nezávislosti staršieho človeka / Martina Hrozenská .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 163-168 .
  článek

  článek


 4. Konštrukcie sexuálnej výchovy u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok / Dagmar Marková, Martina Hrozenská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 122-129 .
  článek

  článek


 5. Význam štandardov kvality sociálnych služieb v ZSS pre seniorov / Martina Hrozenská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 133-141 .
  článek

  článek