Výsledky vyhledávání

 1. Sociálne intervencie sociálneho pracovníka v kontexte legislatívnej úpravy služieb zamestnanosti v Slovenskej republike = Social interventions of social worker in the context of legislative regulation of employment services in Slovak republic / Peter Jusko .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 163-169 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 2. Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti v SR v kontexte zavedenia inkluzívneho trhu = Possible solution of long-term unemployment in the Slovak Republic in the context of the implementation of inclusive market / Peter Jusko .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 288-295 .
  článek

  článek


 3. Organization and personal aspects of the autonomy of social work in academic education for social workers in the Slovak republic / Peter Jusko .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 106-112 .
  článek

  článek


 4. Etické dilemy sociálnej práce v prevencii futbalového chuligánstva / Peter Jusko .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 403-407 .
  článek

  článek


 5. Špecifiká sociálnej práce s mládežou v oblasti prevencie sociálnych deviácií = The particularities of social work in the area of social deviations prevention / Peter Jusko .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 160-166 .
  článek

  článek


 6. Teória a prax sociálnej politiky vo vysokoškolskom vzdelávaní sociálnych pracovníkov / Peter Jusko .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 447-453 .
  článek

  článek


 7. Cybersex ako forma sexuálneho vyjadrenia pomocou elektronickej komunikácie / Peter Jusko .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 59-67 .
  článek

  článek


 8. Prevencia drogových závoslostí u študentov vysokých škôl / Peter Jusko .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 259-266 .
  článek

  článek


 9. Agresivita a šikanovanie v školskom prostredí : príčiny a prevencia / Peter Jusko .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 134-141 : 5 tab. .
  článek

  článek


 10. Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce ako praktických činností a študijných odborov / Peter Jusko .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 81-85 : 2 tab. .
  článek

  článek